MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Koncepční část Strategie MAS Brdy-Vltava byla schválena Plénem regionu MAS

Koncepční část Strategie MAS Brdy-Vltava byla schválena Plénem regionu MAS

30.08. 2021

Samotnému zpracování Koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava na období 2021-2027 předcházela  v průběhu let 2018 až 2021 celá řada setkání s aktéry v území MAS. Jednalo se o setkání nad problematikou vzdělávání, sociální oblastí, setkání se starosty i obyvateli nad celkovým rozvojem obcí a celého regionu. Partneři MAS tuto koncepční část schválili k 29.8.2021 a 30.8.2021 byla podstoupena k hodnocení na Ministerstvo pro místní rozvoj.

V tuto chvíli tak čekáme na případné připomínky k dokumentu ze strany ministerstva. Poté nás ještě čeká zpracování tzv. Akčního plánu, který bude reflektovat oblasti podporované z evropských fondů (prostřednictvím integrovaných projektů CLLD).

Těšíme se na spolupráci v programovém období 2021-2027

Tým MAS Brdy-Vltava