MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Plánování projektů spolupráce škol a organizací neformálního vzdělávání pokračuje

Plánování projektů spolupráce škol a organizací neformálního vzdělávání pokračuje

15.02. 2018

Dne 6.2.2018 proběhlo další ze setkání pracovních skupin v rámci Místního akčního plánování v oblasti vzdělávání v ORP Dobříš. Přítomným členům pracovních skupin představila Markéta Dvořáková ve spolupráci s manažerkou klíčových aktivit Kateřinou Boukalovou kroky, které byly realizovány pro schválení dokumentu MAP ORP Dobříš (odsouhlasení Řídícím výborem, zřizovateli z území). Pro většinu členů PS se však jednalo o známý proces, protože mnoho z nich je právě členem Řídícího výboru MAP. Dále realizační tým poděkoval všem, kteří se připojili ke Smlouvě o spolupráci na rozvoji vzdělávání v ORP Dobříš. Smlouvu podepsalo celkem 30 subjektů z řad škol, neziskových organizací a obcí. Dále byly na setkání probírány dílčí kroky při sběru souhlasů ředitelů škol k zapojení se do MAP II. Pro realizaci projektu je potřeba souhlasu 70% škol dle IZO z území. Následně realizační tým představil základní parametry navazujícího projektu MAP II, vč. povinné struktury projektu s důrazem na možnosti realizace neinvestičních aktivit spolupráce škol. Tyto aktivity byly formulovány na základě schváleného dokumentu MAP I. Členové pracovních skupin následně odsouhlasili, že žadatelem ve výzvě MAP II bud organizace Brdy-Vltava o.p.s. Projekt bude podán do 15. 2. 2018 do 14:00, kdy se uzavírá příjem žádostí. Dále bylo projednáno doplnění tabulky s projekty spolupráce. Tato tabulka je podkladem pro zpracování povinné klíčové aktivity MAP II s názvem Implementace MAP.