MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Seminář - komunikace ve školním prostředí

27.03. 2018

Lektorem semináře byl PhDr. Zdenko Matula, který podrobně rozebral video ukázky - jak komunikovat v obtížných situacích, které mohou nastat ve školním prostředí. Účastníci si vyzkoušeli v praxi komunikaci v obtížné situaci (inspirována konkrétní situací z praxe daného pedagoga). Tato situace byla na místě rozebrána z pohledu "správné" komunikace a byla vytvořena doporučení, jak v dané situaci správně reagovat. Seminář byl tak zaměřen na řešení praktických ukázek, které si účastníci dopředu připravili. Důraz byl kladen na řešení konkrétních komunikačních situací, které učitele potkaly v rámci jejich pedagogické praxe.