MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Vzdělávací akce Jednání s "problémovými rodiči"

Vzdělávací akce Jednání s "problémovými rodiči"

06.02. 2018

Lektorem semináře byl PhDr. Zdenko Matula, který účastníkům představil praktické inspirace pro řešení různých problémů souvisejících s komunikací s „problémovými“ rodiči. Účastníci na semináři sestavili portfolio „problémových“ rodičů na základě reálných zkušeností pedagogů a na základě vybraných poznatků o fungování lidského mozku modelovali různé možnosti ovlivňování jednotlivých typů rodičů. Součástí semináře bylo také řešení konkrétních situací (případů) z reálné praxe. Každý účastník si připravil nějakou konkrétní situaci, kterou chtěl na semináři řešit. Důraz byl kladen na význam zpětné vazby v komunikace, která je na základě principů fungování mozku relativně bezpečná a ve většině případů vede k nalezení dohody mezi aktéry v komunikaci. Lektor účastníkům ukázal praktické příklady reakcí v chování komunikačního partnera. Byl kladen důraz na mluvení o svých pocitech (zpětná vazba), ale zároveň bez hodnocení komunikačního partnera. Účastníci si uvědomili význam ptaní se na potřeby toho druhého, což je pro posílení spolupráce jeden z nejdůležitějších prvků. Účastníci na základě absolvování semináře vědí, jak rozlišit vedení lidí od řízení lidí, tedy jak správně komunikovat, aby navázali spolupráci např. při aktivitách projektu MAP.