MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

1. setkání ŘV MAP II

12.06. 2018

Ve čtvrtek 7. června proběhlo první setkání Řídícího výbrou "Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP II" v nově vybudované třídě pro budoucí prvňáčky v ZŠ Trnka Dobříš. Stručně jsme představili projekt MAP II, schválili Statut ŘV včetně Jmenného seznamu, Jednací Řád, Strategický rámec včetně aktualizovaného seznamu investic a Komunikační strategii. Předsedkyní ŘV byla zvolena Kateřina Boukalová jako zástupce zřizovatele MAP v ORP Dobříš. Závěrem paní Kristina Kleinwächterová představila aktuálně vyhlašované výzvy z ITI Praha.

Statut, Jednací řád, Jmenný seznam jednotlivých členů povinných zástupců a Komunikační strategie je k nahlédnutí v kanceláři Brdy-Vltava o.p.s. na Mírovém náměstí 1551.