MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

5. ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP II

Ve dnech 9. 12. 2020 - 16. 12. 2020 proběhlo hlasování členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II z důvodu vládních nařízeních formou per rollam.

TÍMTO HLASOVÁNÍM BYL AKTUALIZOVÁN JMENNÝ SEZNAM ČLENŮ ŘV, SCHVÁLENY ZAKTUALIZOVANÉ INVESTIČNÍ PRIORITY ORGANIZACÍ, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VZDĚLÁVÁNÍM V ÚZEMÍ DOBŘÍŠSKA A NOVOKNÍNSKA. ŘÍDÍCÍ VÝBOR TAKÉ ODSOUHLASIL PODÁNÍ ŽÁDOSTI A RELAIZACI NAVAZUJÍCÍHO PROJEKTU MAP III BRDY-VLTAVA o.p.s.

 

Zápis z hlasování včeteně zaktualiovéného jmeného seznamu, investičních priorit  a akčního plánu je k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Pionýrů 892, Dobříš. . 

 

Poddokumenty