MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Legislativa ve školském prostředí

Podruhé naše pedagogy navštívila Zdeňka Vaňková, tentokrát v Novém Kníně. Účastníci se seznámili se základními ustanoveními školské legislativy a možnostmi jejich praktického využití ve školním prostředí.

Lektorkou již čtrnáctého vzdělávacího semináře v rámci projektu MAP ORP Dobříš II byla PhDr. et Mgr. Mgr. Zdeňka Vaňková, která s účastníky probrala, novinky ve školské  legislativě. Dále s nimi diskutovala právní otázky inkluze, reformy financování školství, problematiku ŠVP a jeho dopad na děti žáky, apod.  Velký důraz byl kladen na pozitivní dopad inkluzivního vzdělávání na všechny cílové skupiny. Seminář byl z velké části veden formou diskuse – prezentace aktuálních potřeb (problémů) a hledání řešení na vyvstalé otázky formou práva. 

 

 

 

Poddokumenty

Soubory ke stažení

 
(604kB)