MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Vzdělávání přímo v regionu Dobříšska a Novoknínska

Připravujeme pro vás tyto semináře:

Datum konání 

Název semináře

Lektor / Lektorka

Místo konání

Přihlásit se můžete zde:

4. 3. 2020

NÁCVIK SOCIÁLNĚ EMOČNÍCH DOVEDNOSTÍ

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

 

 

19. 2. 2020

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

 

 

11. 2. 2020

TEORIE TYPŮ – PRAKTICKÉ POZNÁNÍ SEBE I DRUHÝCH

Mgr. Šárka Miková

Kulturní dům Dobříš

 

18. 11. 2019

SPOLUPRÁCE PEDAGOGA S ASISTENTEM PEDAGOGA

PhDr. Zbyněk NĚMEC, Ph.D.

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 (7. A - třetí podlaží)

https://forms.gle/QfWfbCPTaKtR3EsD6

14. 11. 2019

ČTEME S POROZUMĚNÍM KAŽDÝ DEN

Mgr. Kateřina Šafránková

Čajovna Dobříš, Příkrá 342

https://forms.gle/LnWQLpJMj4goE4Su5

13. 11. 2019

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 2. - 5. STUPNĚ

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

ZŠ Dobříš, Lidická 384

https://forms.gle/BQ3A2ttcpCqGPdXN9

5. 11. 

26. 11. 

MATEMAGIKA 

Mgr. Kalman Horváth

ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35 (7. A - třetí podlaží)

https://forms.gle/3crrBxcnWuHVMnou7

16. 10. 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST

Mgr. Kateřina Šafránková

2. MŠ Dobříš, Přemyslova 1034

https://forms.gle/tpuP5yTz6WadbqJE7