MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Setkání v rámci MAP

20.05. 2016

Dne 24.5.2016 proběhlo setkání s řediteli škol z Dobříše a okolí. Cílem setkání bylo představit Místní akční skupinu Brdy-Vltava a její aktivity a představit samotný projekt MAP v ORP Dobříš, včetně tabulky investičních záměrů, abychom byli připraveni pro první kolo výzvy IROP pro základní vzdělávání (více v přiložené prezentaci). Po ukončení části věnující se Místnímu akčnímu plánu pokračovala diskuse k projektům zjednodušeného vykazovaní.

Setkání s řediteli škol

26.5.2016 proběhlo stejné setkání v Novém Kníně, kterého se zúčastnil pan ředitel z Nového Knína a paní ředitelka z Malé Hraštice. I nadále probíhají v území ORP Dobříš individuální setkání se zástupci škol.

V úterý 7. 3. 2017 proběhlo v Základní škole v Novém Kníně setkání zástupců Dobrovolného svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Se starosty jsme diskutovali aktualizaci investičních záměrů škol a školských zařízení. Investiční záměr je nutné mít v dokumentu MAP zahrnutý, pokud škola plánuje žádat na tento záměr z evropských dotací. Dne 30. 3. 2017 bude aktualizovaný seznam záměrů škol schvalovat Řídící výbor MAP pro ORP Dobříš. Starostové byli informování také o dalších aktivitách projektu - pořádání vzdělávacích seminářů pro pedagogy a o náplni činnosti pracovních skupin MAP. Podrobné informace ze setkání jsou uvedeny v Aktualitách.

Dne 23. května 2017 proběhlo další setkání starostů, kde jsme opět řešili nedostatné kapacity škol na Dobříšsku a Novoknínsku. Poté jsme se sešli ještě několikrát, abychom společně řešili možnost přístavby 2.ZŠ Dobříš. Na setkání 7.9.2017dostal projekt konkrétní podobu výstavby samostatného pavilonu o celkové kapacitě 120 míst. Na náš záměr se pokusíme získat externí finanční prostředky z Ministerstva financí. Žadatelem by bylo město Dobříš a okolní obce by se mohly spolupodílet na kofinancování projektu s tím, že by měly zajištěný určitý počet míst pro své žáky. Na setkání 19.9.2017 byly diskutovány podklady, které bude nutné připravit. V průběhu října pak pracovníci Odboru místního rozvoje města Dobříš spolu se zpracovateli MAP připravují požadované podlady pro podání žádosti o dotaci. Dne 23.11.2017 byla starostům představena finální sociodemografická analýza za ORP Dobříš, která budou součástí žádosti o rozšíření kapacit 2.ZŠ Dobříš, dále byla představena studie dostavby 2.ZŠ a způsob kofinancování dotace. Na předvánočním setkání 12.12. představil realizační tým aktivity MAP realizované od minulých setkání a projednali jsme shodu na žadateli v rámci navazujícího projektu MAP II. 30.1. 2018 pak starostové jako zřizovatelé škol v území ORP Dobříš schválili finální verzi dokumentu MAP I.

Soubory ke stažení