MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

10.VÝZVA MAS PRV (20.2 - 2.5.2023)_Příjem žádostí UKONČEN

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 10. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Fiche č. 19 - Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Žadatel: Obec, příspěvková organizace zřízena obcí, školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu, spolek, ústav, o.p.s., nadace, nadační fond.

Poddokumenty

PŘÍJEM, HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

26.04. 2023

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 10 byl ukončen dne 2. 5. 2023.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 10. VÝZVA PRV

09.03. 2023

Seminář MAS Brdy-Vltava o.p.s. pro žadatele o dotaci ve výzvě č. 10 byl realizovány dne 7. 3. 2023

10.VÝZVA MAS PRV (20. 2 - 2. 5. 2023)

07.02. 2023

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 20. 2. 2023 Výzvu č. 10 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.