MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

8.VÝZVA MAS PRV (15.3. - 11. 6.2021)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 8. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

Fiche č. 19 - Základní služba a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Poddokumenty

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE 8.VÝZVA PRV

10.02. 2022

Seminář MAS Brdy-Vltava pro PŘÍJEMCE ve výzvě č. 8 byl realizován dne 9. února 2022 od 16 hodin. Prezentaci ze semináře a veškeré přílohy naleznete v souborech ke stažení.

PŘÍJEM, HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

14.06. 2021

Příjem Žádostí o finanční podporu v Programu rozvoje venkova do výzvy č. 8 byl ukončen dne 11. 6. 2021.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 8. VÝZVA PRV

20.04. 2021

Semináře MAS Brdy-Vltava o.p.s. pro žadatele o dotaci ve výzvě č. 8 byl realizovány dne 21. 4. 2021.

8.VÝZVA MAS PRV (15.3 - 11. 6. 2021)

23.02. 2021

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlašuje dne 15. 3. 2021 Výzvu č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.