MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Sociální fond Brdy-Vltava 2021

29.03. 2021

Aktualizace výzvy - dne 3.5.2021 došlo k navýšení alokace výzvy na 1 152 133 Kč o částku 25 000 Kč zaslanou obcí Obořiště. Zároveň došlo k prodloužení termínu hodnocení žádostí a to z důvodu nutnosti administrativního doplnění některých žádostí ze strany žadatelů. Výsledky výzvy budou zveřejněny dne 13.5.2021. Zde naleznete veškeré informace k výzvě ze Sociálního fondu pro rok 2021. Pro letošní rok máme pro Vás pár doporučení. Využívejte vždy aktální vzory dokumentů zveřejněné společně s výzvou. Přílohu č. 9 za rok 2020 a 2021 vyplňujte včetně všech příjmů, které jste obdrželi individuálně od obcí regionu Brdy-Vltava (i ty které máte zatím od obcí schváleny a ještě Vám na účet nepřišly). Případné změny projektu hlašte v souladu s metodikou SF. Co se týče publicity, bude letos povinnost zveřejnit i logo města Dobříše. Dodržujte termíny pro vyúčtování dotace. Děkujeme za spolupráci.