MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

 

 

 

 

Setkávání pracovních skupin MAP ORP Dobříš pokračuje i v roce 2017

14.02. 2017

Dne 7.2.2017 proběhlo další z naplánovaných setkání pracovních skupin MAP. Na setkání zástupci škol představili ostatním své investiční záměry. Následovalo krátké shrnutí čerpání Zjednodušených projektů škol (=šablon). Poté již probíhala samotná práce…

Budoucnost Základní umělecké školy v Dobříši?

08.02. 2017

ZUŠ oslavila v roce 2016 70. let od svého vzniku. V současnosti škola nabízí umělecké vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním pro více než 460 žáků. Pro takto vysoký počet žáků již zásadním způsobem nedostačují prostory, které má škola k dispozici.…

Co se chystá v ZŠ Nečín

08.02. 2017

Co se připravuje v Základní a mateřské škole Nečín? Pokoušíme se získat evropskou dotaci na vybavení kombinované učebny chemie, fyziky a přírodopisu a na modernizaci naší počítačové učebny. O tuto dotaci bychom chtěli zažádat v únoru 2017 prostřednictvím…

Vzdělávací aktivity pro pedagogy - finanční gramotnost ve školách

11.01. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na další ze seminářů pro pedagogy, který se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Dobříš", reg č. projektu

Dotační projekt „Efektivní správa Zdravého města Dobříše“

09.01. 2017

Město Dobříš podalo v dubnu loňského roku žádost o dotaci na projekt, který má za cíl posílit efektivnost veřejné správy a optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, a to zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje…

Soubory ke stažení