MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Aktuality

Děkujeme! Štíty, roušky i dezinfekční prostředky jsme ZDARMA rozdali do škol!

12.05. 2020

DĚKUJEME VŠEM, kteří se v této nelehké době zapojili a pomohli svou energií a dobrou vůlí zajistit ochranu pro své spoluobčany.

Podpora nezaměstnanosti v období nouzového stavu

05.05. 2020

„Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236“ aktuálně

Aktivity MAS Brdy-Vltava za doby nouzového stavu

27.04. 2020

I v dnešní těžké době pokračuje MAS Brdy-Vltava čile v práci. Od začátku povinnosti nosit roušky jsme sledovali, jak mnoho obyvatel, především ti starší, nemají sami možnost si roušky pořídit. Proto jsme se rozhodli zajistit distribuci roušek…

Sociální fond regionu Brdy-Vltava - výzva 2020

20.04. 2020

Dnes 20.4.2020 byla vyhlášena výzva na podporu poskytovatelů sociálních a návazných služeb působících v regionu Brdy-Vltava.

Žádosti je možné předkládat do 15.5.2020. Veškeré podklady k výzvě naleznete v přiložených dokumentech.