MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Strategie cestovního ruchu

22.08. 2014

Aktivity realizované v rámci strategie jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány společně s aktéry v cestovním ruchu.