MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Obnova značení a údržba značení naučných stezek Novoknínska

10.02. 2016

V rámci projektu bylo doplněno značení stávajících naučných stezek v katastrálním území obcí Chotilsko a Nový Knín. Celkem bylo obnoveno značení na 6 naučných stezkách a to jmenovitě: NS Zlaté Psí hory, NS Profesora Františka Drtiny, NS Vymyšlenská pěšina, NS Opata Zavorala, NS Kozí hory – Libčice a NS Nový Knín a okolí. Stezky byly prořezány od náletových dřevin, keřů a větví a byly zde do betonového lůžka umístěny kotvící patky pro nové dřevěné panely. O realizaci projektu byl vytvořen článek do Novoknínského zpravodaje, který je distribuován do poštovních schránek v obci Nový Knín, Mokrovraty a Chotilsko. Celková výměra upravovaných naučných tras činí 35 kilometrů a nově bude umístěno 18 panelů.

"Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje"