MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Plénum regionu

21.01. 2015

Zájmové skupiny v území Místní akční skupiny Brdy-Vltava

  1. Obce regionu
  2. Kulturní a společenská činnost
  3. Cestovní ruch
  4. Sociální a zdravotní oblast
  5. Občané
  6. Děti, mládež, vzdělávání
  7. Sportovní činnost
  8. Podnikatelé ostatní
  9. Podnikatelé zemědělci

Veškeré podklady ze setkání Pléna regionu jsou dostupné k nahlédnutí v kanceláři MAS.