MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Šablony a animace ZŠ a MŠ

07.04. 2016

I v novém programovém období 21+ pokračujeme s animací škol a školských zařízení. Z Programu Jan Amos Komenský byla na konci května vyhlášena Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

25. 5. 2022

Operační program Jan Amos Komenský

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Mateřské školy

Základní školy včetně školních družin a školních klubů

Základní umělecké školy

Střediska volného času

Pedagogicko-psychologické poradny

Podání žádosti o podporu: 25. 5. 2022 – 28. 4. 2023, v aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/

Pokud byste měli zájem o naši pomoc, ozvěte se prosím na jakýkoli kontakt zde.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30. 3. 2018

Pokračujeme ve spolupráci škol a Místní akční skupiny (MAS). Terminologicky nově nazýváme tuto spolupráci jako "animaci škol a školských zařízení". Pravidelně se školami komunikujeme a řešíme aktuální otázky týkající se realizace šablonových projektů.

V čem Vám rádi za naši MAS pomůžeme v rámci OP VVV:

  • metodická pomoc ZŠ a MŠ s výběrem vhodných šablon,
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě,
  • metodická pomoc ZŠ a MŠ při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Výzva na zjednodušené projekty škol - Šablony III byla vyhlášena 30.března 2020!!! Školy v území jsme s nabídkou pomoci přípravy žádostí na začátku dubna 2020. Pokud byste měli zájem o naši pomoc, ozvěte se prosím na jakýkoli kontakt zde.

MAS Brdy-Vltava pořádala 3.května 2018 od 14:30h seminář pro potenciální žadatele. Prezentaci ze semináře naleznete níže v příloženém dokumentu.

MAS Brdy-Vltava bude pořádat dne 10.března 2020 od 15:00 seminář pro žadatele Šablon II. Pozvánku naleznete níže.

  

17.7.2017

Šablony pro školy – co to je?

Co to vlastně byla ta „šablona“? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené proto, že jsou předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech. MAS Brdy-Vltava nabízela školám ze svého území pomoc s výběrem šablon a zpracováním projektového záměru, včetně vyplnění projektové žádosti v dotačním systému ISKP2014+.