MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

SVĚT DOBRÝCH LIDÍ

Komunitní centrum Svět dobrých lidí (registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016105)

Komunitní centrum Svět dobrých lidí je klíčovým projektem MAS Brdy - Vltava, který je také identifikován ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Brdy - Vltava na období 2014 - 2020.

Nejenom dobříšští občané budou moci od září tohoto roku navštěvovat nově vzniklé komunitní centrum SVĚT DOBRÝCH LIDÍ. Zrekonstruované prostory krásné historické vily v ulici Pionýrů u břehu rybníka Papež nabídnou příjemné místo pro společné formální i neformální setkávání. Svět dobrých lidí bude místem pro konání aktivit, které budou cíleny na všechny věkové kategorie. Provoz centra bude každý všední den od 8:00 do 20:00. Každý měsíc  plánujeme minimálně jednu tematicky zaměřenou celodenní akci.

Pravidelně zde budou pořádány tematické kurzy, které budou vedeny odbornými lektorkami a lektory. Rádi bychom zprostředkovali tvůrčí kurzy jako např. pečení (kváskového chleba, sladkostí,...) nebo další kurzy zaměřené na vzdělávání a osobní rozvoj. Další plánovanou aktivitou je klubové kino. Po předchozí domluvě bude možné určené prostory komunitního centra využívat také pro záměry veřejnosti. Může se zde konat dětská oslava, kroužky nejen pro děti, klub důchodců,....

Cílem projektu je vytvořit otevřený a příjemný prostor komunitního centra s okamžitou kapacitou přibližně 50 osob. Každý den tak nabídne příležitost jak smysluplně a plnohodnotně trávit čas. To ideálně povede ke zvýšení míry sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením v našem regionu Brdy - Vltava. Svět dobrých lidí bude místem, kde se potřeba pomoci bude moci potkat s adekvátní nabídkou.

Přijďte do Světa dobrých lidí, jste všichni srdečně zváni.

Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Poddokumenty

Provoz komunitního centra ve stále trvajícím nouzovém stavu

12.01. 2021

Přes stále trvající nouzový stav podnikáme dílčí aktivity směrem k našim cílovým skupinám. Za dodržování vládních opatření probíhá „jeden na jednoho“ kreativní malování s lektorkou Magdalenou Westman. Kurz probíhá, jak bylo v plánu pondělí a středa…

Komunitní centrum v době nouzového stavu

06.11. 2020

Jak můžeme být nyní ve Světě dobrých lidí nápomocní?

Jaké aktivity plánujeme ve Světě dobrých lidí v nejbližší době?

09.10. 2020

Kreativní dopoledne a také tvořivá setkání nejen pro seniory

Den otevřených dveří ve Světě dobrých lidí

22.09. 2020

Komunitní centrum otevře své dveře partnerům MAS i široké veřejnosti