MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Společná zemědělská politika

Poddokumenty

1.výzva MAS SZP

17.06. 2024

Místní akční skupina MAS Brdy-Vltava vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem SP SZP schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP)