MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Rozvoj regionu

V této části se nacházejí naše aktivity, které jsme realizovali. V rámci Cest venkova jsme uspořádali dílčí úpravy lokalit v členských obcích MAS a zároveň proběhla v rámci projektu celá řada setkání s obyvateli. Při projektu "Osvojování dovedností" jsme si osvojovali postupy při přerozdělování prostředků subjektům v území. Naučili jsme se nejen jak fungují procesní záležitosti v rámci programu LEADER, ale také jsme podpořili celou řadu akcí v regionu (např. dětské dny v členských obcích - Mokrovaty, Drevníky a Čím, vítání občánků v Buši, Dobrá nálada nad zlato v Chotilsku, Antonínské posezení v Druhlicích, Davelský ekofest, Jazz na zahradě ve Štěchovicích a další akce).

Více viz jednotlivé sekce v oblasti Rozvoj regionu:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027

Poddokumenty

Strategie 2021-2027

22.02. 2022

Pro programové období EU 2021 -2027 aktualizovala Místní akční skupina Brdy-Vltava svou rozvojovou strategii.

Zde je naše vize pro příští období:

MAS Brdy-Vltava je region:

PŘÍJEMNÝ…

Osvojování dovedností

05.11. 2014

V rámci projektu Osvojování dovedností v regionu Brdy-Vltava, který probíhal od listopadu 2013 do června 2014. Proběhla v březnu 2014 tréninková výzva na téma "Aktivní venkov ve spolupráci s Brdy-Vltava o.p.s." Cílem výzvy bylo posílení společné identity…

Cesty venkova

08.10. 2014

Od srpna 2012 do října 2013 byl realizován projekt Cesty venkova. V projektu byl vytvořen místní časopis. Obce obdrželi grafický software pro tvorbu časopisu, notebook a roční metodickou pomoc s tvorbou a vydáváním. Na stránkách portálu Cesty venkova…

Strategie 2014-2020

22.08. 2014

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020