MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Aktuality

Jsme standardizovaná MAS pro období 2021 - 2027_co to znamená?

28.01. 2021

Od 22. ledna 2021 jsme za celé území MAS Brdy-Vltava úspěšně prošli procesem tzv. standardizace místních akčních skupin. Jedná se o splnění podmínek, které stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj.…

Sociálně prospěšné projekty podpořené prostřednictvím Místní akční skupiny Brdy-Vltava z Operačního programu Zaměstnanost

22.01. 2021

Místní akční skupina (MAS) Brdy-Vltava je regionální organizací, která přináší finanční prostředky pro rozvoj našeho území. Nejdříve zmapujeme potřeby našeho regionu, který čítá 32 obcí (oblast Dobříšska, Novoknínska a Středního Povltaví). Poté zpracujeme společnou strategii, na kterou žádáme o finanční prostředky.

13. společné setkání pracovních skupin

14.01. 2021

Z důvodu covidových opatření jsme byli nuceni sejít se opět on-line. Dlouho jsme otáleli, protože jsme doufali v lepší epidemickou situaci, která bohužel nenastala.

5. ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP II

13.01. 2021

Ve dnech 9. 12. 2020 - 16. 12. 2020 proběhlo hlasování členů ŘV Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II z důvodu vládních nařízeních formou per rollam.

PF 2021

18.12. 2020

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2021 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.