MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Cestovní ruch

Brdy - Vltava o.p.s. je dlouhodbě aktivní v rozvoji cestovního ruchu v regionu. Společně s aktéry v této oblasti byla vytvořena turistická destinace Od Brd k Vltavě, k jejíž propagaci slouží webový portál www.odbrdkvltave.cz.

Níže naleznete další aktivity organizace zaměřené na rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Více viz jednotlivé sekce v oblasti cestovního ruchu:

Poddokumenty

Region Tour Brno 2017

24.01. 2017

Na brněnském výstavišti se i letos uskutečnil veletrh REGIONTOUR 2017. Mezinárodní veletrh, který proběhl ve dnech 19. - 22. ledna 2017, se zaměřuje na prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony nejen České republiky, ale i střední…

Kalendář akcí 2019

20.04. 2016

Naše organizace každý rok vydává kalendář akcí, ve kterém naleznete plánované akce obcí, spolků, škol a dalších aktérů zejména z oblasti cestovního ruchu. Aktualizovaný kalendář naleznete rovněž na našem webu pro cestovní ruch - www.odbrdkvltave.cz.

Obnova značení a údržba značení naučných stezek Novoknínska

10.02. 2016

V rámci projektu bylo doplněno značení stávajících naučných stezek v katastrálním území obcí Chotilsko a Nový Knín. Celkem bylo obnoveno značení na 6 naučných stezkách a to jmenovitě: NS Zlaté Psí hory, NS Profesora Františka Drtiny, NS Vymyšlenská…

Od Brd k Vltavě

08.10. 2014

Webový portál Od Brd k Vltavě

Památky kolem středního toku Vltavy

08.10. 2014

Památky kolem středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám