MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Strategie 2021-2027

22.02. 2022

Pro programové období EU 2021 -2027 aktualizovala Místní akční skupina Brdy-Vltava svou rozvojovou strategii.

Zde je naše vize pro příští období:

MAS Brdy-Vltava je region:

PŘÍJEMNÝ PRO ŽIVOT - Lidé v území Brdy-Vltava se aktivně podílejí na rozvoji regionu ve spolupráci s místní samosprávou a účastní se v území dobře dostupných sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit.

PEČUJÍCÍ O SVÉ BLÍZKÉ - Nabízené sociální a návazné služby jsou kvalitní, dostupné a odpovídající místním potřebám. Region disponuje dostatkem dostupného bydlení pro všechny věkové kategorie a je s minimálním výskytem sociálně patologických jevů.

VZDĚLÁVAJÍCÍ SE - Všichni bez rozdílu mají přístup ke vzdělávání - od nejmenších až po seniory, od zdravých po hendikepované – mají se kde vzdělávat a kvalitně trávit svůj volný čas. Škola je komunitním centrem obce.

PODNIKAJÍCÍ - V regionu je dostatek pracovních příležitostí pro všechny, kteří zde pracovat chtějí. Podnikatelům se zde dobře podniká a svými kvalitními produkty a službami propagují celý region.

S KRÁSNOU PŘÍRODOU - Region Brdy-Vltava se vyznačuje krásnou a čistou přírodou. Z každé části regionu je možné se bezpečně přepravit pěšky, na kole i autem. Obce disponují kvalitní veřejnou infrastrukturou a zelení. V regionu je zajištěn efektivní systém nakládání s odpady a obyvatelé se chovají odpovědně k životnímu prostředí.

LÁKAJÍCÍ TURISTY - Region je přátelskou turistickou destinací s využívaným kulturním a přírodním dědictvím a poskytuje komplexní nabídku služeb pro návštěvníky i své obyvatele. Obyvatelé regionu jsou si vědomi významu nehmotného dědictví a spolupracují na jeho zachování.

Region Brdy-Vltava je v roce 2027 místem, kde se lidem dobře žije. Všichni mají rovný přístup ke vzdělání a tak zde žijí osvícení lidé, kteří se rádi zapojují do aktivit v regionu. Obyvatelé zde pečují o své blízké a zároveň se v území daří podnikatelům, kteří tvoří dobré jméno regionu svými výrobky a službami. Místní samosprávy podporují aktivity obyvatel a jsou odpovědné při svém hospodaření. Existuje zde krásná krajina charakterizující venkovské prostředí, která láká turisty i místní obyvatele k vycházkám či vyjížďkám.