MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Brdy-Vltava o.p.s.

Brdy-Vltava o.p.s.

Poddokumenty

Správní rada

27.11. 2014
  • Bc. Stanislava Krejčíková (předsedkyně)
  • Ing. Zlata Koukolíčková
  • Martin Kobík

Všechny podklady z jednání Správní rady jsou uloženy a k…

Dozorčí rada

27.11. 2014
  • Ing. Irena Táborová
  • Mgr. Jaromír Němec
  • Ing. Petra Křivonosková

Rok 2016 - termíny…