MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Program rozvoje venkova

V současné době není vyhlášena žádná výzva z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA.

 

 

Poddokumenty

8.VÝZVA MAS PRV_PŘÍPRAVUJEME

23.02. 2021

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 8. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Brdy-Vltava na období 2014 – 2020“.

7.VÝZVA MAS PRV (15.6. - 24. 8.2020)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

01.06. 2020

 

Seznam vyhlášených Fichí v rámci 7. výzvy MAS Brdy-Vltava operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny…

4.výzva MAS PRV (28.1 - 11.3.2019)_PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN

14.01. 2019

Místní akční skupina Brdy-Vltava vyhlásí dne 28. 1. 2019 Výzvu č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje…

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRV

20.09. 2018

V případě, že je nutné k Žádosti o dotaci realizovat výběrové/zadávací řízení, má žadatel povinnost předložit kompletní dokumnetaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení včetně aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci nejdříve na…