MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Osvědčení o splnění standardů

06.01. 2016

Dne 3.12.2015 MAS Brdy-Vltava dostala od Ministerstva zemědělství Osvědčení o splnění standardů. MAS Brdy-Vltava splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

Soubory ke stažení