MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Seznam členů orgánů MAS

05.02. 2015

Programový výbor (rozhodovací orgán):

 • Veřejný sektor - Tomáš Havlíček za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska (předseda)
 • Podnikatelský sektor - Petr Potměšil fyzická osoba
 • Neziskový sektor - Šárka Daňková za organizaci Stéblo

Monitorovací výbor (kontrolní orgán):

 • Veřejný sektor - Jiří Prokůpek za Svazek obcí Střední Povltaví (předseda)
 • Podnikatelský sektor - Lucie Štechová za organizaci Klubíčko Štěchovice
 • Neziskový sektor - Michaela Sarnovská za organizaci obecně prospěšná společnost ČAP

Výběrová komise (výběrový orgán):

 • Romana Čandová - Občané, soukromý sektor
 • Tereza Jandová - Sociální a zdravotní oblast, soukromý sektor
 • Jiří Soukup - Obce regionu, soukromý sektor
 • Zlata Koukolíčková - Obce regionu, soukromý sektor
 • Jana Šídová - Sociální a zdravotní oblast, soukromý sektor
 • Markéta Samcová - Občané, soukromý sektor
 • Zuzana Vospělová - Děti, mládež, vzdělávání, soukromý sektor
 • Marcela Murgašová - Děti, mládež, vzdělávání, soukromý sektor
 • Přemysl Lébl - Obce regionu, soukromý sektor
 • Jana Bouchalová - Sociální a zdravotní pojištění, soukromý sektor
 • Marie Guillenová - Obce regionu, soukromý sektor
 • Milan Kymlička - Děti, mládež, vzdělávání, soukromý sektor
 • Josef Šimonovský - Podnikatelé ostatní, soukromý sektor
 • Milan Pfingstner - Podnikatelé ostatní, soukromý sektor
 • Jiří Bendl - Kulturní a společenská činnost, soukromý sektor

Zápisy z jednání výběrové komise jsou zveřejněny vždy u dané výzvy a daného operačního programu v sekci Výzvy.