MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Společná propagace regionu

25.06. 2014

Projekt společná propagace regionu Brdy-Vltava

Od 1. prosince 2011 do 30. listopadu 2012 se MAS Brdy-Vltava jako partner podílela na realizaci projektu Společná propagace regionu Brdy-Vltava, projekt byl financován prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Jako první vznikl manuál jednotného vizuálního stylu a nové logo destinace Od Brd k Vltavě. Z dalších aktivit probíhala prezentace regionu na veletrzích Go a Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Z tištěných propagačních materiálů vznikl kromě kalendáře akcí také leták s největšími atraktivitami regionu, leták bezbariérových služeb, cykloturistická mapa s tipy na cyklistické výlety, nástěnná mapa regionu do informačních center a dalších míst s vysokou návštěvností turistů a samostojný roll-up. Dále proběhly press tripy a školení pracovníků informačních center. Díky přípravě press tripu byla navázána spolupráce s pořadem ČT Toulavá kamera a vznikla reportáž ze Štěchovicka. Důležitou aktivitou byl také regionální veletrh cestovního ruchu pořádaný v Dobříši.