MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Rozvoj školství

MAS a MAP - tyto dvě zkratky jdou od dubna 2016 ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. Jako Místní akční skupina také pomáháme školám se zpracováním šablon, neboli projektu zjednodušeného vykazování, které mají za cíl podpořit mateřské a základní školy.

Více naleznete v sekci:

Poddokumenty

MAP III ORP DOBŘÍŠ

04.04. 2022

Hlavním cílem projektu je pokračovat v nastaveném společném plánování, vč. přípravy společných implementačních aktivit v MAP IV. Naším cílem je zajistit pokračování a nepřerušení dobře nastavené spolupráce se školami a dále rozvíjet spolupráci všech aktérů ve vzdělávání v území.

Analytické podklady

05.10. 2018

Analytické podklady Místní akční skupiny Brdy-Vltava jsou plánovacím podkladem pro zřizovatele škol, zástupce obcí, zástupce neformálního vzdělávání, podnikatele a další subjekty v regionu.Část věnující se školství byla vytvořena v rámci Místního…

MAP II ORP Dobříš

19.04. 2018

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP Dobříš II navazuje na první, "plánovací" MAP. V prvním projektu jsme společně s organizacemi ve vzdělávání naplánovali společné aktivity, které se nám díky navazujícímu projektu daří realizovat. Součásti MAP II je i aktualizace stávajícího dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš.

Šablony a animace ZŠ a MŠ

07.04. 2016

I v novém programovém období 21+ pokračujeme s animací škol a školských zařízení. Z Programu Jan Amos Komenský byla na konci května vyhlášena Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Soubory ke stažení