MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Hlavní oblasti

Poddokumenty

Energetická osvěta

14.06. 2024

Cílem výzvy je zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných nebo bytových domů.

Zapojení komunity k SCLLD_2021-2027

30.08. 2021

V této sekci naleznete dokumenty vážící se k postupu zapojení komunity do vypracování strategie MAS v průběhu let 2018 - 2021.

SVĚT DOBRÝCH LIDÍ

29.06. 2020

Komunitní centrum Svět dobrých lidí (registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016105)

Zeleň v obcích

13.05. 2020

Kde jsme společně sázeli:

Svaté Pole – 90 alejových stromů
Rybníky- 40 ovocných stromů
Rybníky- 50 alejových stromů
Rosovice – 25 alejových a ovocných stromů
Korkyně – 14 alejových a ovocných…