MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Hlavní oblasti

Poddokumenty

SVĚT DOBRÝCH LIDÍ

29.06. 2020

Projekt

Zeleň v obcích

13.05. 2020

Rozvoj školství

07.04. 2016

MAS a MAP - tyto dvě zkratky jdou od dubna 2016 ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. Jako Místní akční skupina také pomáháme…

Zapojení komunity k SCLLD

21.08. 2015

V této sekci zaleznete dokumenty vážící se k postupu zapojení komunity do vypracování strategie MAS v průběhu let 2011 až 2014. Novější dokumenty ze setkání budeme v průběhu času přidávat (např. setkání Pléna regionu již teď naleznete v sekci Plénum…