MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Výzvy

Poddokumenty

Území MAS Brdy-Vltava 2014-2020

03.05. 2021

Území MAS Brdy-Vltava 2014 - 2020

Sociální fond regionu Brdy-Vltava

01.06. 2017

Sociální fond regionu Brdy-Vltava je jedním z dlouhodobých projektů MAS Brdy-Vltava. Jeho cílem je zjednodušení administrace příspěvků obcí na dofinancování systému sociálních služeb poskytovaných v našem území.