MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Kontaktář pro wellbeing v MAS Brdy-Vltava

Co se podařilo v rámci setkávání aktérů působících nejen v oblasti dětského duševního zdraví dětí a mládeže?

Od začátku realizace projektu se multidisciplinární tým sešel celkem pětkrát. Na posledním setkání byla účastníkům představena platforma Lehkost, kterou bychom se rádi nechali inspirovat v našem území. Jde o digitální platformu umožňující lepší propojení škol a služeb. Díky už navázané spolupráci budeme mít možnost za kratší čas efektivně rodinu na potřebnou službu napojit.

V tuto chvílli máme vytvořen lokální Kontaktář, kdy tento je výstupem společných setkávání, v jejichž průběhu jsme usilovali o dostupný a přehledný seznam kontaktů v nejbližším okolí. V tištěné podobě bude distribuován převážně do škol, kde poslouží k rychlé orientaci v nabídce služeb, pokud se dítě/rodina dostane do obtížné situace. Rovněž bude k dispozici zájemcům v kanceláři MAS Brdy-Vltava. Jsme rádi, že tak velký počet odborníků se zajímá o wellbeing dětí, dokázali jsme se snadno propojit a ve společné práci si být vzájemně podporou a ne konkurencí.

V komunitním centru Svět dobrých lidí i mimo něj realizujeme spolu s našimi lektory a terapeuty další aktivity, které mají za cíl podpořit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jde například o pravidelné doučování látky, kterou ve škole hůře zvládají nebo potřebují doplnit. Dále jde o canisterapii, keramiku, pečení sladkých i slaných dobrot a terapeutický kontakt s koňmi (ten probíhá s lektorkou na místním statku v Brodcích).

V prosinci jsme se sešli v Kulturním středisku Dobříš společně se zástupci škol, sociálního odboru a pediatra, kdy jsme zúčastněné interaktivně provedli Kartou KID - nástrojem pro včasnou identifikaci ohrožených dětí. E-learningový kurz vznikl v rámci projektu Signály, který realizuje SOFA (Society for all). Každý zainteresovaný si tento kurz, který je zakončen certifikátem, může udělat. Jsme rádi, že zájem o wellbeing dětí v našem území (a nejen v našem) roste.

Doba realizace projektu je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 

Komunitní wellbeing v MAS Brdy-Vltava reg.č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000037 je financován Evropskou unií.

Poddokumenty

Soubory ke stažení