MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Doučování v Komunitním centru Svět dobrých lidí

Podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním v kalendářním roce 2023 Od května do prosince 2023 plánujeme v rámci předkládaného projektu podpořit v rámci individuálního doučování 15 dětí, u nichž bude identifikováno ohrožení školní docházky z důvodu nízkého socioekonomického statutu rodiny.

Doučování bude probíhat v prostorách komunitního centra Svět dobrých lidí, které je provozováno žadatelem (na Dobříši, Pionýrů 892). Budou využívány již pořízené pomůcky, které jsou pořizovány ve spolupráci se speciálním pedagogem i na základě diagnostiky doučovaných žáků z PPP. Speciální pedagog v rámci svých dobrovolnických aktivit ve prospěch komunity superviduje zapojené doučovatele a je jim nápomocen, zejména při obtížnějších vzdělávacích problémech žáků. Plánujeme všech 15 žáků podpořit maximálním počtem 13 hodin a realizovat min. 2 hodiny související  podpůrné komunikace s rodinou nebo pečující osobou. Na jednoho žáka tak plánujeme uplatnit celkem 15 hodin individuální podpory. Individuální přístup se nám osvědčil zejména u žáků s oslabenou pozorností a u žáků, kteří hodně zaostávají ve výuce a stydí se například číst před ostatními žáky. Do doučování budou zapojeni již osvědčení lektoři, kteří jsou buď studenty pedagogických fakult, nebo sociální pracovníci pod odbornou supervizí speciálního pedagoga a se žadatel již dlouhodobě spolupracují. Se školou budeme komunikovat průběžně a konzultovat, na co je třeba se v doučování zaměřit. Monitorujeme i spolupráci rodičů a snažíme se motivovat k většímu zapojení do vzdělávacího procesu dětí.

Poddokumenty