MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Zeleň v obcích

Kde jsme společně sázeli:

Svaté Pole – 90 alejových stromů
Rybníky- 40 ovocných stromů
Rybníky- 50 alejových stromů
Rosovice – 25 alejových a ovocných stromů
Korkyně – 14 alejových a ovocných stromů
Nová Ves pod Pleší – 17 alejových stromů
Davle – 16 alejových a ovocných stromů
Štěchovice 53 alejových stromů
Davle – 70 alejových stromů

Celkem již 352 stromů

A další výsadby a údržba již vysázených strojmů nyní probíhají nebo je plánujeme v obcích: Rybníky, Štěchovice, Davle, Svaté Pole, Borotice, Buková u Příbramě, Korkyně, Třebenice, Záborná Lhota a Chotilsko.

Poddokumenty