MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Sociální oblast

Aktivity v sociální oblasti byly ze strany Brdy - Vltava o.p.s. započaty již v roce 2011, kdy byl vytvářen Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy - Vltava. Z důvodu malé šance na uplatnění na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením byla následně vytvořena sdílená pracovní četa, která upravuje veřejná prostranství obcí regionu a zároveń dává práci lidem, kteří ji z různých důvodů nemohou jinak sehnat. Nejnovější aktivitou v sociální oblasti je vytvoření Sociálního fondu regionu Brdy - Vltava, do kterého jsou shromažďovány prostředky od obcí i veřejnosti a ty jsou následně prostřednictvím výzev rozdělovány mezi místní ověřené poskytovatele sociálních služeb. Chceme tím dosáhnout toho, aby každý kdo v území potřebuje sociální službu (pomoc), ji dostal v odpovídajícím rozsahu a kvalitě.

Pokud hledáte pomoc a potřebujete zajistit sociální nebo zdravotní službu navštivte náš kontaktář http://pomoc.brdy-vltava.cz/

Pokud se chcete dozvědět více o Sociálním fondu navštivte http://socialnifond.brdy-vltava.cz/

Další aktivity v sociální oblasti naleznete níže.

Více viz jednotlivé sekce v Sociální oblasti:

Poddokumenty

Výdej teplého jídla pro osoby bez přístřeší

09.10. 2019

V pondělí 7. října proběhla v Husově parku první dobrovolnická akce Světa dobrých lidí. Jednalo se o pomoc pro osoby bez přístřeší, které se trvale pohybují v Dobříši. Tato aktivita se konala pod záštitou Místní akční skupiny Brdy-Vltava ve spolupráci s Farní charitou Starý Knín.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb regionu Brdy-Vltava 2018-2022

14.03. 2018

Místní akční skupina Brdy-Vltava získala finanční podporu z EU na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v regionu Brdy-Vltava.

Sociální fond Brdy-Vltava

08.10. 2014

Veškeré informace o Sociálním fondu regionu Brdy-Vltava včetně prezentace jednotlivých poskytovatelů naleznete na webových stránkách fondu viz. níže.

Analýzy potřeb obyvatel regionu Brdy-Vltava

22.08. 2014

Analýzy potřeby byly vytvořeny v rámci komunitního plánování sociálních služeb, které v území kontinuálně probíhá od roku 2011.

Podpora zaměstnanosti

20.08. 2014

Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy - Vltava (registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236)