MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Den otevřených dveří ve Světě dobrých lidí

22.09. 2020

Komunitní centrum otevře své dveře partnerům MAS i široké veřejnosti

Od 10 hodin dne 1. 10. 2020 budou prostory nového komunitního centra Svět dobrých lidí v Dobříši přístupné pro partnery MAS, kterým budou vyčleněny zhruba dvě hodiny. Po obědě pak přivítáme dobříšské občany a  přespolní návštěvníky. Nově vybudované centrum si budete moci prohlédnout do 17 hodin.

Při této slavnostní příležitosti se lépe poznáme, popovídáme a nové nápady můžeme probrat při výborném občerstvení. Dozvíte se, jaké aktivity budou v centru probíhat a na koho budou připravované aktivity cíleny.

Na všechny příchozí se bude těšit tým MAS Brdy – Vltava.

Najdete nás na adrese Pionýrů 892, 263 01 Dobříš.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016105.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.