MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Sociální fond Brdy-Vltava

08.10. 2014

Veškeré informace o Sociálním fondu regionu Brdy-Vltava včetně prezentace jednotlivých poskytovatelů naleznete na webových stránkách fondu viz. níže.

V letošním roce opět plánujeme vyhlášení výzvy v rámci Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava na podporu poskytovatelů a příjemců sociálních služeb z našeho území. Veškeré informace o Sociálním fondu regionu Brdy-Vltava včetně prezentace jednotlivých poskytovatelů naleznete na www.socialnifond.brdy-vltava.cz

Místní akční skupina Brdy - Vltava uspěla ve výzvě D7 - Sociální inovace s projektem Sociální fond regionu Brdy - Vltava. Projekt je zaměřen na zajištění finančních prostředků na sociální a návazné služby poskytované v regionu. Do financování služeb budou prostřednictvím fondu zapojeny obce regionu, místní podnikatelé a nejšírší veřejnost. Příjemci služeb budou prostřednictvím krátkých spotů představovat své potřeby. Celý projekt je nesen v duchu "pečujeme o své blízké", o své sousedy a obyvatele regionu. Projekt by měl posílit sociální odpovědnost místních firem a podnikatelů za život v regionu a také posílit odpovědnost obcí za systém sociálních služeb poskytovaných v území.

Projek byl podpořen v rámci výzvy D7, oblasti podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a výše podpory byla stanovena na 1.596.764,20 Kč.