MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Dozorčí rada

27.11. 2014
  • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
  • Mgr. Jaromír Němec
  • Ing. Pavel Svoboda

Zápisy z jednání  Dozorčí rady jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři organizace.