MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Operační program Životního prostředí

Poddokumenty

Seminář pro žadatele v rámci 1. a 2. výzvy MAS Brdy-Vltava OPŽP

08.04. 2019

Seminář pro žadatele MAS Brdy-Vltava se uskutečnil dne 7. květnna 2019.

Seminář bylzaměřen na informování potenciálních žadatelů do 1. a 2. výzvy, která je zaměřena na realizaci sídelní zeleně a protierozního opatření. Jedná…