MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Programový výbor

21.01. 2015
  • Veřejný sektor - Tomáš Havlíček Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska (předseda)
  • Podnikatelský sektor - Petr Potměšil
  • Neziskový sektor - Šárka Daňková za organizaci Stéblo z.s.

Zápisy z jednání Programového výboru jsou zveřejněny vždy u dané výzvy a daného operačního programu v sekci výzvy, dále jsou dostupné v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551.