MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

  • Domů>>
  • Aktuality>>
  • Jsme standardizovaná MAS pro období 2021 - 2027_co to znamená?

Jsme standardizovaná MAS pro období 2021 - 2027_co to znamená?

28.01. 2021

Od 22. ledna 2021 jsme za celé území MAS Brdy-Vltava úspěšně prošli procesem tzv. standardizace místních akčních skupin. Jedná se o splnění podmínek, které stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj. V následném kroku se tak můžeme ucházet za region o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Brdy-Vltava. Jinými slovy, abychom mohli zarezervovat pro území finanční prostředky na projekty konečných žadatelů prostřednictvím nástroje CLLD. CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) je nástrojem pro rozvoj venkovského území po celé Evropské unii, který umožňuje na základě zformulované strategie regionu čerpat malou část evropských prostředků. Podobný nástroj, který by umožnil pro žadatele z venkovského území získat finanční prostředky a pomáhat jim s administrativou kolem projektů, neexistuje. Procesem standardizace musí projít všechny místní akční skupiny v České republice. MAS tímto krokem prokazuje, že je schopna se podílet na implementaci programů financovaných z ESI fondů.

Na webových stránkách Národní sítě místních akčních skupin naleznete seznam všech dosud standardizovaných MAS, pod číslem 2 můžete nalézt i tu naši :-). Odkaz zde: Seznam standardizovaných MAS.

Těšíme se na další práci v novém programovém období 2021-2027.

Za tým MAS Brdy-Vltava, Katka Boukalová