MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

MAP I končí, MAP II začíná

20.04. 2018

Za celý realizační tým projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš bych ráda poděkovala všem, kteří se poslední dva roky podíleli na plánování školství v území Dobříšska a Novoknínska. Dokument schválený všemi relevantními aktéry naleznete na tomto odkaze. V tomto dokumentu jsou identifikované konkrétní aktivity spolupráce škol a neziskových organizací v území, které reflektují potřeby a přání jednotlivých subjektů. Další aktivitou, která přispěla ke zkvalitnění oblasti školství v regionu, byly organizované vzdělávací semináře pro pedagogy i širší školskou veřejnost. Celkem jsme zrealizovali 21 seminářů zaměřených na různá témata (např. asertivní komunikace a komunikace v obtížných situacích, které mohou nastat ve školním prostředí, právní povědomí pro učitele, nové metody práce v MŠ, badatelsky orientovaná výuka, supervize pro učitele a další). Projekt MAP I byl realizován v období od 1.4.2016 do 31.3.2018.

Na setkáních pracovních skupin se nám podařilo připravit také projekty spolupráce škol, které jsme následně zformulovali do projektové žádosti a v únoru podali žádost o navazující projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II“. V rámci tohoto projektu dojde nejen k aktualizaci stávající rozvojové koncepce školství, ale především k realizaci naplánovaných aktivit. Jedná se o realizaci zájmových kroužků prohlubujících gramotnosti žáků (např. dramatický kroužek, tvorba kulis a kostýmů pro divadelní představení, školní časopis), dále se zaměříme na rozvoj polytechnického vzdělávání (např. pořízení vzdělávacích sestav v oblasti techniky a odborné exkurze), posledním blokem aktivit bude tvorba výukových materiálů podporujících vztah dětí a žáků k místu kde žijí, včetně exkurzí a výletů po regionu. Projekt MAP II bude realizován od 1.4.2018 do 31.3.2022.

 Za realizační tým Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D.