MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Právní povědomí pro učitele

19.01. 2018

Téma: Právní povědomí pro učitele  - bližší informace o obsahu semináře a lektorkách naleznete v přiložené pozvánce

Lektorka: Eva Vaňkátová

Termín: 22. ledna 2018 od 15:00

Místo:  ZŠ Dobříš, Lidická 384

Program je uveden v příloze.

Seminář se uskuteční v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš", reg č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000089 .

Prosím o nahlášení jmen osob, které se semináře zúčastní na email boukalova.brdyvltava@gmail.com nebo telefon 605 344 750.
 
Těšíme se na viděnou.