MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Proběhl seminář zaměřený na Šablony II

07.05. 2018

Dne 3.5.2018 jsme zrealizovali seminář pro potenciální žadatele z řad škol a školských zařízení v rámci výzvy Šablony II. Podpora je poskytována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063. Účastníci byli seznámeni s vyhlášenou výzvou, jejími specifiky, povinnými přílohami, nezbytným vyplněním dotazníkového šetření, publicitou, změnami ve výzvě Šablony II oproti první výzvě na zjednodušené projekty a dalšími specifiky podávání projektů prostřednictvím ISKP 2014+. MAS školy podporuje při přípravě projektů i během jejich realizace, poskytuje konzultace v průběhu realizace projektů a pomáhá při zpracování a kontrole zpráv o realizaci Šablon. Na tomto odkaze je uvedena prezentace ze semináře.