MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Hlavní oblasti

Poddokumenty

Zapojení komunity k SCLLD_2014-2020

21.08. 2015

V této sekci zaleznete dokumenty vážící se k postupu zapojení komunity do vypracování strategie MAS v průběhu let 2011 až 2014. Novější dokumenty ze setkání budeme v průběhu času přidávat (např. setkání Pléna regionu již teď naleznete v sekci Plénum…

SMS - spolupráce obcí

29.01. 2015

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Spolupráce MAS STČ

21.01. 2015

Výstupy projektu "Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji":

Zde více o projektu a jeho průběhu

Výzvy

12.03. 2014

Rozvoj regionu

12.03. 2014

V této části se nacházejí naše aktivity, které jsme realizovali. V rámci Cest venkova jsme uspořádali dílčí úpravy lokalit v členských obcích MAS a zároveň proběhla v rámci projektu celá řada setkání s obyvateli. Při projektu "Osvojování dovedností"…