MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Hlavní oblasti

Poddokumenty

Rozvoj školství

07.04. 2016

MAS a MAP - tyto dvě zkratky jdou od dubna 2016 ruku v ruce. MAS již znáte, ale co je to MAP? MAP je zkratkou tzv. Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro ORP Dobříš, jehož zpracování se MAS Brdy-Vltava ujala. Jako Místní akční skupina také pomáháme…

Zapojení komunity k SCLLD_2014-2020

21.08. 2015

V této sekci zaleznete dokumenty vážící se k postupu zapojení komunity do vypracování strategie MAS v průběhu let 2011 až 2014. Novější dokumenty ze setkání budeme v průběhu času přidávat (např. setkání Pléna regionu již teď naleznete v sekci Plénum…

SMS - spolupráce obcí

29.01. 2015

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Spolupráce MAS STČ

21.01. 2015

Výstupy projektu "Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji":

Zde více o projektu a jeho průběhu

Výzvy

12.03. 2014