MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Hlavní oblasti

Poddokumenty

Rozvoj regionu

12.03. 2014

V této části se nacházejí naše aktivity, které jsme realizovali. V rámci Cest venkova jsme uspořádali dílčí úpravy lokalit v členských obcích MAS a zároveň proběhla v rámci projektu celá řada setkání s obyvateli. Při projektu "Osvojování dovedností"…

Sociální oblast

12.03. 2014

Aktivity v sociální oblasti byly ze strany Brdy - Vltava o.p.s. započaty již v roce 2011, kdy byl vytvářen Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy - Vltava. Z důvodu malé šance na uplatnění na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením…

Cestovní ruch

12.03. 2014

Brdy - Vltava o.p.s. je dlouhodbě aktivní v rozvoji cestovního ruchu v regionu. Společně s aktéry v této oblasti byla vytvořena turistická destinace Od Brd k Vltavě, k jejíž propagaci slouží webový portál www.odbrdkvltave.cz.

Níže…