MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

7. společné setkání pracovních skupin

5. září 2019 proběhlo v dobříšské knihovně další setkání pracovních skupin. Účastníci byly seznámeni s projektem Streetwork na ZŠ, pracovali na přípravě dotazníku k nákladovosti vzdělávání a společně plánovali implementační aktivity na aktuální školní rok.

V MěK Dobříš, se již po sedmé sešli zástupci PS pro čtenářskou gramotnost, PS pro matematiku a polytechniku, PS pro vztah dětí k místu, kde žijí a PS pro rovné příležitosti.  Zapojení aktéři plánovali implementační aktivity pro tento školní rok. Budou dále probíhat exkurze, děti budou hrát divadlo, vydávat DRB (regionální školní časopis) a zapojí se do hledání Příběhů našich sousedů. Nově se budeme zabývat lesní pedagogikou a rukavičkářskou výrobou. Připravili jsme dotazník pro rodiče, který se bude zabývat nákladovostí základního vzdělávání. Zástupcům škol byl představen projekt Streetwork na ZŠ, který realizuje pražská Proxima Sociale. Také jsme představili chystané vzdělávací aktivity.

Další setkání proběhne 24. října ve Svatém Poli.

Prezentace a zápis ze setkání je k nahlédnutí v kanceláři MAS Brdy-Vltava, Mírové nám. 1551, Dobříš.

Poddokumenty

Soubory ke stažení

 
(471kB)