MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

MAP ve vztahu k OP

15.04. 2016

MAP ve vztahu k OP VVV

  • očekává se, že ŘO OP VVV připraví i další návrhy šablon z praxe na základě informací z MAP
  • naplánování a následná realiazace aktivit spolupráce škol, školských zařízení a aktérů neformálního a zájmového vzdělávání  v rámci navazujících výzev z OP Výzkum, vývoj, vzdělávání (spadá po MŠMT)

MAP ve vztahu k IROP

  • specifické kritérium přijatelnosti v IROP pro základní školy - soulad projektu školy s MAP