MAS Brdy-Vltava, o.p.s.

Hlavní oblasti

Podpora nezaměstnanosti v období nouzového stavu

05.05. 2020

„Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236“ aktuálně

Také v tomto nelehkém období plném stresu a nejistot pracovních a finančních jsme tu pro ty, kteří mají problém najít zaměstnání a potřebují podpořit v hledání vhodného pracovního místa nebo v orientaci na trhu práce. Můžeme pomoci s řešením složité osobní, pracovní nebo finanční situace.

Konzultace stále probíhají v prostorách MAS Brdy- Vltava po předchozí telefonické domluvě s motivačním pracovníkem. Samozřejmostí je dodržování hygienických opatření včetně nošení roušek a přítomnost dvou osob v jedné místnosti. Komunikace s Úřadem práce probíhá také telefonickou či e – mailovou formou.

Naplánované vzdělávací aktivity budou přesunuty a termíny budou upřesněny hned, jak to bude možné. Jedná se především o Kurz finanční gramotnosti, Rostlinolékařský kurz a Kurz práce s křovinořezem a motorovou pilou. Na tyto se zájemci splňující podmínky pro vstup do projektu stále mohou hlásit. Kapacita míst je omezena, proto se pro více informací neváhejte obrátit na pracovníka pro komunikaci se zaměstnavateli na telefonním čísle 603 592 627.

A jak je to s pracovní četou Brdy – Vltava?  Stále má co dělat a věnuje se údržbě veřejných prostor. Aktuálně se pohybuje v obci Malá Hraštice celkem šest zaměstnanců, kteří pracují šest hodin denně tak, aby byla zadaná práce předána vždy kvalitně a včas. Zvýšená hygienická opatření a nošení roušek při výkonu práce jsou samozřejmostí. Mimo pracovní povinnosti plyne zaměstnancům jako účastníkům projektu „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy – Vltava“ také povinnost účasti na motivačních aktivitách. Při těchto pravidelných společných setkáních účastníci využívají podpory motivačního pracovníka, kdy společnými silami směřují k co nejlepšímu řešení své osobní, pracovní a finanční situace. Jednou za měsíc je využíváno skupinové a následně individuální adiktologické poradenství, kdy externě spolupracujeme s odbornicí na problematiku závislostí z nestátní neziskové organizace – příbramské Magdalény, o.p.s..

Rádi bychom ještě podpořili tři lidi nabídkou tréninkového zaměstnání a další také formou výše zmíněných rekvalifikací. Pro více informací se určitě obraťte na kancelář MAS Brdy – Vltava e – mailem lenhartova@brdy-vltava.cz nebo na telefonu 603 592 627.